پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


طرح پژوهشی پایان یافته

1 - جمشیدی, 91 - 90, لایه نشانی الماس (DLC) به روش بخار شیمیایی پلاسمایی, لایه نشانی الماس - روش بخار شیمیایی پلاسمایی ادامه...رضا جمشیدی
رضا جمشیدی

محل خدمت :
    دانشکده فنی(علوم پایه)
مرتبه علمی :
    مربی
^