یادداشت

برگزاری کلاس

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند 

کلاسهای اینجانب در روز دوشنبه به تاریخ ۲۰ مهر ۹۴ برگزار نمی گردد

بدیهی است کلاس های فوق العاده جبرانی در هفته های آینده برگزار خواهد گردید.

رضا جمشیدی
رضا جمشیدی

محل خدمت :
    دانشکده فنی(علوم پایه)
مرتبه علمی :
    مربی
^