کنفرانس ها

بین المللی :

تنهایی محمد رضا - حاجی زاده، کبری - جمشیدی، رضا, 1386 - City University London, indefinite metric quantization, pseudo hermitian-hamiltonian quantum physics, ادامه...

داخلی :

جمشیدی، رضا - شکری، علی اصغر, 1396 - شیراز, بررسی شکاف باند و مدنقص در یک بلور فوتونی یک‌بعدی, هشتمین همایش ملی فیزیک, بلور فوتونی، شکاف باند فوتونی، لایه نقص، مدهای نقص ادامه...جمشیدی، رضا - شکری، علی اصغر, 1395 - تهران، دانشگاه شهید رجایی, پاشندگی نوری یک ابرشبکه مبتنی بر, کنفرانس ماده چگال ایران, بلور فوتونی، شکاف باند فوتونی، شکاف باند فوتونی کامل ادامه...جمشیدی، رضا - ذاکر، عیدالمهدی, 1377 - کرمان, ارایه مقاله بررسی اثر افزودنی های نامغناطیسی SiO2 ، TiO2 و CaO بر ویژگیهای مغناطیسی فریت باریم همسانگرد., کنفرانس فیزیک ایران, فریت ، خواص مغناطیسی ، فریت باریوم همسانگرد ادامه...رضا جمشیدی
رضا جمشیدی

محل خدمت :
    دانشکده فنی(علوم پایه)
مرتبه علمی :
    مربی
^